X

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần tư vấn ?

Trang chủ » Hợp tác đào tạo » CÔNG NGHỆ MỚI-TENS VÀ T-SCAN

HỘI THẢO: KẾT HỢP HỆ THỐNG TENS VÀ T-SCAN TRONG NHA KHOA CÙNG CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ KHỚP CẮN TẠI NHA KHOA HÙNG CƯỜNG (21/10/2020)

 

HỘI THẢO: KẾT HỢP HỆ THỐNG TENS VÀ T-SCAN TRONG NHA KHOA CÙNG CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ KHỚP CẮN TẠI NHA KHOA HÙNG CƯỜNG (21/10/2020)

Bắc Giang

Địa Chỉ: 460 Xương Giang - Ngô Quyền - TP.Bắc Giang

Phone: 0204 3 522 409

Mobile: 0988 004 888

Hotline: 0204 6 29 29 29

Hiệp Hòa

Địa Chỉ: 66 Hoàng Văn Thái - Hiệp Hòa - TP Bắc Giang

Phone: 0204 3 873 207

Mobile: 0988 004 888

Hotline: 0915 073 647